Top performer dine teams?

  • Har du alle styrker og toptalenter i spil i dine teams? 
  • Har du effektive og begejstrede medarbejdere, der er engagerede i arbejdet, hver dag?
  • Hvor høj er energien hos dine ansatte, trives de?
  • Er det flow, commitment og resultater der kendetegner dit team eller er de trætte og drænede når de stempler ud og arbejdsdagen er forbi?
  • Er det svært at fastholde medarbejdere i din organisation, på trods af gode lønforhold?
  • Findes der en Silo-kultur præget af konkurrence, usunde konflikter, dårligt samarbejde eller sygefravær?

Vil du gerne udvikle dine medarbejderes talenter og engagement og oplevelse af mening, motivation og energi i arbejdsdagen?
– Give dem muligheden for at tage hjem til familien med energi og overskud?

Engagement og High Performance

– Vidste du, at ledere der, strategisk, afstemmer medarbejdernes talenter og arbejdsopgaver, har medarbejdere der er, minimum, 100% mere effektive og seks gange så engagerede som deres kollegaer? – seks gange – og dobbelt så effektive!

Det er på alle måder muligt effektivisere teamet og matchet mellem arbejdsopgaver og medarbejdere således at du bruger dine medarbejderes talenter rigtigt og skaber de bedste rammer for teamets præstationer.

Jeg kan hjælpe dig med at:

  • Øge din viden og indsigt i dine teams og sikre at deres toptalenter er i spil, og drænende arbejdsopgaver omfordeles og medarbejderens non-talenter dækkes af.
  • Skabe rammer for at dine medarbejdere ‘shiner’ og kontinuerligt yder en stabil performance i teamet.
  • Skabe psykologisk tryghed i teamet og dermed hensigtsmæssig kommunikation, commitment og fælles mål og retning i samarbejdet.
  • Transformere dysfunktionel teamkultur som stjæler medarbejderens energi og overskud, og betyder mindre effektivitet og performance og alt for mange nye og dyre rekrutteringer.

Vores arbejde er forankret i videnskab og forskning. vores talenttest er er udviklet på baggrund af mere end 70 års studier af succesfulde virksomheder – Virksomheder som kontinuerligt har succes igennem tid.

Forskning som viser, at ledere i succesfulde organisationer kender, anerkender og forstår medarbejderes talenter og giver medarbejderne mulighed for at udvikle og kultivere deres toptalenter og potentiale. Det er altså en ledelsesopgave at sikrer, at arbejdsopgaver og talentprofiler er afstemt – og essentielt at toptalenter sættes i spil og er omdrejningspunktet i forhold til talentudviklingen.

Det er kendetegnet for bæredygtig ledelse – ledelse som skaber positive resultater på organisatorisk niveau og hele vejen ned igennem organisationen – hvor medarbejderne trives, er engagerede og bliver hængende, fordi at der er rart at være og fordi de har mulighed for udvikle sig.

Kontakt  mig her hvis du ønsker et samarbejde og at udvikle dine medarbejdere  og dine teams.