Fra Low Performing til High Performing Teams

Menneskelige forbindelser og behovet for fællesskab har aldrig været større og vigtigere end nu. Hybride teams og arbejdspladser er en realitet og samarbejdet er udfordret af bølger af nye forandringer og arbejdsformer.

Processen, omkring den digitale transformation, er på kort tid accelereret og har taget et massivt kvantespring – Teamet har strakt sig og givet alt og tilpasset sig nedlukning og genoplukning flere gange, mange medarbejdere er trætte og har brug for at sætte tempoet ned og re-connecte for at kunne yde deres bedste, nu og i fremtiden.

Det, som hastige forandringsprocesser blotlægger når støvet har lagt sig, er vores fundament – de sociale relationer, et støttende team, medfølelse og forståelse – den professionelle tillid til hinanden må være urokkelig!

Manglen på social kapital, oplevelsen af samhørighed eller indblik i teamets forskellighed og styrker, kan skabe dybe sprækker i soklen for  samarbejdet, arbejdsglæden og det fremtidige arbejdsfællesskab.

Det koster dyrt når relationerne knækker, og konflikter eller uhensigtsmæssig konkurrence og dårlig kommunikation fører til at teammedlemmerne gemmer på deres viden og kompetencer, og teammedlemmer er uengagerede, mistrives eller skifter job.

Ifølge Gallup er medarbejder engagement faldet væsentligt og på sit laveste i mange år. Gallup konkluderer at 14 % er aktivt uengagerede, de laver noget helt andet end deres arbejde. Og 54 % er uengageret – dvs. at de ikke oplever psykologisk tilknytning eller commitment til arbejdet eller virksomheden (2020).

Traditionelt har der været stort fokus på performing-delen i udviklingsarbejdet med teamet, men når vi pludselig må tilpasse os en kompleks ny virkelighed giver det ikke længere mening at bruge alle ressourcerne her.

Derfor har vi flyttet fokus og arbejder på Teamets Connection i de grundlæggende faser. Her etableres tryghed, tillid og gensidig forståelse i teamet. Sådan skabes stærke relationer og fundamentet for næste fase i udviklingen.

Forskning viser, at etablering af psykologisk tryghed er første skridt når vi skal faciliterer optimale rammer for teamets indbyrdes videndeling og samarbejde og hvor teammedlemmerne spiller hinanden bedre. Motivation og engagement flytter sig fra individuelle præstationer og konkurrence til teamets fælles begejstring, mål og resultater.

Kendetegn, High Performing Teams

 • Alle i teamet tager ejerskab for teamets mål og resultater. Og forstår det fælles ansvar for ‘fejl’ som teamets succes bygger på.
 • Teammedlemmer er engageret fordi de oplever føler sig værdsat for deres forskellighed og for deres unikke styrker i teamet.
 • På baggrund af stærke relationer, professionel feedback og sparring udvikler teamet hinanden og vokser sig stærkere sammen, frem for at medlemmer tilbageholder potentiale eller skifter job.
 • Hele teamet videndeler og bevæger sig i én og samme retning på tværs af afdelinger og jobfunktioner.
 • Har kendskab til og integreret organisationens strategi og mission, på både team- og individuelt niveau.
 • Har holdånd og spiller hinanden bedre frem for at konkurrere.
 • Teammedlemmerne oplever teamets som et community og er loyale over for hinanden.
 • Sygefraværet er minimalt og trivsel, energi og arbejdsglæde er høj.

Kontakt mig her hvis du vil have min hjælp til at skabe High Connecting Teams

Low performer dine teams?

 • Har du skjulte styrker og talenter som ikke er i spil i dine teams? 
 • Har du effektive og begejstrede medarbejdere, der er engagerede i arbejdet, hver dag?
 • Er energi og engagement lav hos dine ansatte eller er det commitment og resultater der kendetegner dit team?
 • Er det svært at fastholde medarbejdere i din organisation, på trods af gode lønforhold?
 • Findes der en Silo-kultur præget af konkurrence, usunde konflikter, dårligt samarbejde eller sygefravær?

Vil du gerne udvikle dine medarbejderes talenter og engagement og oplevelse af mening, motivation og energi i arbejdsdagen?
– Give dem muligheden for at tage hjem til familien med energi og overskud?

Engagement og High Performance

– Vidste du, at ledere der, strategisk, afstemmer medarbejdernes talenter og arbejdsopgaver, har medarbejdere der er, minimum, 100% mere effektive og seks gange så engagerede som deres kollegaer? – seks gange – og dobbelt så effektive!

Det er på alle måder muligt effektivisere teamet og matchet mellem arbejdsopgaver og medarbejdere således at du bruger dine medarbejderes talenter rigtigt og skaber de bedste rammer for teamets præstationer.

Jeg kan hjælpe dig med at:

 • Øge din viden og indsigt i dine teams og sikre at deres toptalenter er i spil, og drænende arbejdsopgaver omfordeles og medarbejderens non-talenter dækkes af.
 • Skabe rammer for at dine medarbejdere ‘shiner’ og kontinuerligt yder en stabil performance i teamet.
 • Skabe psykologisk tryghed i teamet og dermed hensigtsmæssig kommunikation, commitment og fælles mål og retning i samarbejdet.
 • Transformere dysfunktionel teamkultur som stjæler medarbejderens energi og overskud, og betyder mindre effektivitet og performance og alt for mange nye og dyre rekrutteringer.

Vores arbejde er forankret i videnskab og forskning. vores talenttest er er udviklet på baggrund af mere end 70 års studier af succesfulde virksomheder – Virksomheder som kontinuerligt har succes igennem tid.

Forskning som viser, at ledere i succesfulde organisationer kender, anerkender og forstår medarbejderes talenter og giver medarbejderne mulighed for at udvikle og kultivere deres toptalenter og potentiale. Det er altså en ledelsesopgave at sikrer, at arbejdsopgaver og talentprofiler er afstemt – og essentielt at toptalenter sættes i spil og er omdrejningspunktet i forhold til talentudviklingen.

Det er kendetegnet for bæredygtig ledelse – ledelse som skaber positive resultater på organisatorisk niveau og hele vejen ned igennem organisationen – hvor medarbejderne trives, er engagerede og bliver hængende, fordi at der er rart at være og fordi de har mulighed for udvikle sig.

Kontakt  mig her hvis du ønsker et samarbejde og at udvikle dine medarbejdere  og dine teams.