Ledelsesudvikling 2020

Personligt ledelsesforløb
For at stå stærkt i dit personlige lederskab er det afgørende at skabe et solidt fundament for at din karrierevej, og dit fulde potentiale kan udfoldes. Du lærer igennem forløbet hvordan du skaber de optimale rammer for, at du kan skabe succes i bæredygtigt lederskab.
Du vil få et helt nyt perspektiv på din unikke signaturhistorie og din personlige ledelsesstil. Vi har fokus på kerneværdier, dit why, dine styrker og din primære drivkraft og motivation. Du vil kommer til at stå stærkt og autentisk og med en meget større gennemslagskraft og integritet.

Modul 1: Dit potentiale & din unikke lederprofil
Modul 2: Din signaturhistorie
Modul 3: Dit nye ståsted, din motivation & dine værdier
Modul 4: Din professionelle ambition, dine mål & drømme
Modul 5: Strategien, din forandringsproces & læring fremadrettet

Forløbet kan også leveres på engelsk

Få indblik i dine unikke talentprofil

Bruger du dine styrker og toptalenter i dit arbejdsliv?
– Vidste du, at ledere der, strategisk, afstemmer medarbejdernes talenter og arbejdsopgaver, har
medarbejdere der er, minimum 100% mere effektive og seks gange så engagerede som deres kollegaer?


Vil du gerne skabe optimale rammer for dit personlige lederskab
og et bæredygtigt arbejdsliv?

Signaturhistorien – vær autentisk i dit lederskab

Signaturhistorien er et værktøj til at få indblik i dine kerneværdier og din motivation og dit potentiale for større forandringsprocesser igennem (arbejds)livet.
Signaturhistorien er en retrospektiv proces, som giver dig et metaperspektiv på fortiden. Den viser hvordan du tidligere har skabt succes – Fundamentet for dit lederskab, og de erfaringer du har med dig. Signaturhistorien giver også indsigt i – hvilke skridt du skal tage for ændre narrativer og eventuelt bryde begrænsninger eller barriere, som laver benspænd for dig. På den måde kan du omskrive din historie og sætte dig nye mål og justere i forhold til dit nuværende ståsted og dine fremtidige karrieredrømme, visoner og mål