Fra High Performance til High Connecting Teams

Menneskelige forbindelser og behovet for fællesskab har aldrig været større og vigtigere end nu. Hybride teams og arbejdspladser er en realitet og samarbejdet er udfordret af bølger af nye forandringer og arbejdsformer.

Processen, omkring den digitale transformation, er på kort tid accelereret og har taget et massivt kvantespring – Teamet har strakt sig og givet alt og tilpasset sig nedlukning og genoplukning flere gange, mange medarbejdere er trætte og har brug for at sætte tempoet ned og re-connecte for at kunne yde deres bedste, nu og i fremtiden.

Det, som hastige forandringsprocesser blotlægger når støvet har lagt sig, er vores fundament – de sociale relationer, et støttende team, medfølelse og forståelse – den professionelle tillid til hinanden må være urokkelig!

Manglen på social kapital, oplevelsen af samhørighed eller indblik i teamets forskellighed og styrker, kan skabe dybe sprækker i soklen for  samarbejdet, arbejdsglæden og det fremtidige arbejdsfællesskab.

Det koster dyrt når relationerne knækker, og konflikter eller uhensigtsmæssig konkurrence og dårlig kommunikation fører til at teammedlemmerne gemmer på deres viden og kompetencer, og teammedlemmer er uengagerede, mistrives eller skifter job.

Ifølge Gallup er medarbejder engagement faldet væsentligt og på sit laveste i mange år. Gallup konkluderer at 14 % er aktivt uengagerede, de laver noget helt andet end deres arbejde. Og 54 % er uengageret – dvs. at de ikke oplever psykologisk tilknytning eller commitment til arbejdet eller virksomheden (2020).

Traditionelt har der været stort fokus på performing-delen i udviklingsarbejdet med teamet, men når vi pludselig må tilpasse os en kompleks ny virkelighed giver det ikke længere mening at bruge alle ressourcerne her.

Derfor har vi flyttet fokus og arbejder på Teamets Connection i de grundlæggende faser. Her etableres tryghed, tillid og gensidig forståelse i teamet. Sådan skabes stærke relationer og fundamentet for næste fase i udviklingen.

Forskning viser, at etablering af psykologisk tryghed er første skridt når vi skal faciliterer optimale rammer for teamets indbyrdes videndeling og samarbejde og hvor teammedlemmerne spiller hinanden bedre. Motivation og engagement flytter sig fra individuelle præstationer og konkurrence til teamets fælles begejstring, mål og resultater.

Kendetegn, High Connecting Teams:

  • Alle i teamet tager ejerskab for teamets mål og resultater. Og forstår det fælles ansvar for ‘fejl’ som teamets succes bygger på.
  • Teammedlemmer er engageret fordi de oplever føler sig værdsat for deres forskellighed og for deres unikke styrker i teamet.
  • På baggrund af stærke relationer, professionel feedback og sparring udvikler teamet hinanden og vokser sig stærkere sammen, frem for at medlemmer tilbageholder potentiale eller skifter job.
  • Hele teamet videndeler og bevæger sig i én og samme retning på tværs af afdelinger og jobfunktioner.
  • Har kendskab til og integreret organisationens strategi og mission, på både team- og individuelt niveau.
  • Har holdånd og spiller hinanden bedre frem for at konkurrere.
  • Teammedlemmerne oplever teamets som et community og er loyale over for hinanden.
  • Sygefraværet er minimalt og trivsel, energi og arbejdsglæde er høj.

Kontakt mig her hvis du vil have min hjælp til at skabe High Connecting Teams