ROOT modellen

Vil du gerne lede High Performance Teams hvor alle har deres fulde potentiale og toptalent i spil. High Performance Teams hvor Cooperate vision og strategi er integreret på både team og individuelt niveau, og hvor alle i teamet bevæger sig i samme retning, på tværs af afdeling og jobfunktion.

Jeg hjælper dig med at fintune dit personlige lederskab og med at skabe et solidt fundamentet for High Performance Teams, og en teamkultur præget af motivation, resultater, begejstring og innovation. High Performance Teams der med dig som leder, skaber resultater på alle tre bundlinier.
Bæredygtigt lederskab handler netop om, at skabe fundamentet for at en High Performance Teamkultur kan udvikles – hvor du og dine medarbejderne trives, og teamet tager ejerskab for teamets succes og resultater – og hvor medarbejderen oplever mening og udvikler sig i teamet, frem for at søge videre og skifte job.

De fire moduler i  ROOT modellen: